Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1818-9601 (Print)
ISSN 2541-8998 (Online)


Poltavskaya Yu. N.

Poltavskaya Yu. N.'s picture
Lastname: 
Poltavskaya
First name: 
Yu.
Middle name: 
N.
Country: 
Russia

Дополнительные данные

Show on site/Do not show on site: 
да